Achal Sampatti

You are here: » Home / About us /Achal Sampatti

S.No.

Name

Designation

Achal Sampatti IPRs

Remark

1.  Shri Ashutosh Mishra  CE (Building)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
2.  Shri Diwakar Shukla  GM  2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
3.  Shri J.C. Bhatt
 Social Safe Guard Expert  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
4.  Shri Pawan Arora  GM  2014, 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, -
5.  Shri P.K.Joshi  GM  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2021 -
6.  Shri Rakesh Jain  DM  2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
7.  Shri R. C. Mishra  GM  2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 -
8.  Shri M.H. Rizvi  DM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
9.  Shri Anil Kumar Shrivastava  I/c DM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
10.  Shri Harimohan Bajpai  CAO   2017 2018 , 2019 2020 -
11. Shri Sanjay Barnwal  DGM  2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
12. Shri Mukesh kumar Jain  CA   2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
13. Shri Huzefa Ali  Company Secretary  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
14. Shri Ashish Kumar Pathak  DM  2014, 2015, 2016 2017 2018 2020 2021 -
15.  Shri Abhishek Gokhru  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 -
16.  Shri M.K. Jain  DM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
17.  Shri.Manoj Gupta  DGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
18.  Shri Anoop Chhabra  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
19.  Shri Brajesh Jhariya  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2021 -
20.  Shri Mithilesh Pawar  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
21.  Shri Mukesh Bele  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
22.  Shri P.S. Rajput  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
23.  Shri Rajendra Chandel  DM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
24.  Shri Rajesh Kumar Dayma  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 2022 -
25.  Shri Rajkumar Nagle,  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2021 -
26.  Shri Sameer Gohar  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
27.  Shri Deepak Kumar Sharma  AGM  2016, 2017 , 2019 2020 2021 -
28.  Shri Dinesh Kumar Lavwanshi  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
29.  Shri Kailash Yadav  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
30.  Shri Sunil Puare  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2021 -
31.  Shri Suresh Kumar Manwani  DM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
32.  Shri Deepak Kumar Sharma  AGM   2018 , 2019 2020 2021 -
33.  Mohd. Zuber Ansari  AGM  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
34.  Shri Ashok Singh Chouhan,  AGM   2018 , 2019 2020 2021 -
35.  Shri Gulshan Mishra  Management Assit.  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
36.  Shri Swastik Singh  LA   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
37.  Shri Deepak Pandey
 Manager  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
38.  Shri Vinod Tantway  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
39.  Smt. Sonal Sinha  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
40.  Shri Dhan Singh Muwel  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2020 , 2021 , -
41.  Shri Umesh Singh  Manager  2011, 2012 ,2013,2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
42.  Shri Rakesh More  Manager  2014, 2015, 2016, 2017 2018, 2019 2020 2021 -
43.  Shri A.I. Khan  Manager  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
44.  Shri Manoj Raghuwanshi     RDSE  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
45.  Shri Shubham Khairha  Manager, MIS   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
46.  Shri Aditya Singh  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
47.  Shri Anirudh Bansal  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
48.  Shri Anshul Karodiya  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
49.  Shri Arpit Kushwaha  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
50.  Shri Gaurav Kumar  Manager   2017 2018 , 2019 2020 -
51.  Shri Manvendra Singh  Manager   2017 2017 , 2019 2020 2021 -
52.  Shri Mohit Kain  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
53.  Shri Piyush Jariya  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
54.  Shri Pradeep Chouhan  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
55.  Shri Rahul Kori  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
56.  Shri Sagar Singh Mehta  Manager   2017 2018 , 2019 2020 -
57.  Shri Saurabh Singh  Manager   2017 2018 , 2019 2020 -
60.  Shri Vikram singh Thakur  Manager   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
61.  Smt. Namita Pandey  Manager  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
62.  Shri Prakash Agrawal Comp Tech.  2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
63.  Shri Satish Malviya  Steno  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
64.  Ku. Disha Vijayvargiya  Steno  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
65.  Shri Neeraj Sharma  Steno   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
66.  Shri Siddharth Mourya  Steno   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
67.  Shri Vishram Bharti  Steno   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
68.  Shri Satendra Singh Shah  Comp. Tech.  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
69.  Shri Ashok Kumar Singh  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
70.  Shri Chandan Kanojiya  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
71.  Shri Chetram Sharma  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
72.  Smt. Deepti Sahu  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
73.  Shri Devraj Sondhiya  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
74.  Shri Hariom Namdev  Jr.Asst. Gr. III 2016 2017 2018, 2019 2020 2021 -
75.  Shri Hemendra Malvi   Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
76.  Shri Himmat Singh Shakya  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
77.  Shri Narendra Singh Rathore  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
78.  Smt. Pragya Telang  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
79.  Smt. Premlata Napit   Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
80.  Shri Rajkumar Sen  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
81.  Shri Rajkumar Singh  Jr. Asst. Gr-III   2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
82.  Smt. Rakhi Sharma  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
83.  Shri Sandeep Pathak  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
84.  Shri Sanjay Kumar Patidar  Jr.Asst. Gr. III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
85.  Smt. Sapna Gupta  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
86.  Smt. Seema Paal  Jr. Asst. Gr-III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 -
87.  Shri Tufail Khan   Jr. Asst. Gr-III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
88.  Shri Vijay Mhaske   Jr. Asst. Gr-III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
89.  Smt. Vijaya Wani   Jr. Asst. Gr-III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 2021 -
90.  Shri Vineet Tripathi  Jr. Asst. Gr-III  2016, 2017 2018 , 2019 2020 -
91.  Shri Asif Khan  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
92.  Shri Balendra Shekhar Kushwaha  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
93.  Shri Deeraj Bharkhane  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
94.  Shri Devendra Choubey  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 -
95.  Shri Narendra Singh  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 -
96.  Shri Nileesh Bharti  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
97.  Shri Sarita Sarvaiya  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
98.  Smt Trapti Solanki  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
99.  Smt Vandna Meghrajani  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
100.  Shri Puneet Babu Sharma  Jr. Asst. Gr-III   2017 2018 , 2019 2020 2021 -
101.  Shri Pratapbhan Singh  Jr. Asst. Gr-III   2018 , 2019 2020 2021 -