Achal Sampatti

You are here: » Home / About us /Achal Sampatti

S.No.

Name

Designation

Achal Sampatti IPRs

1.  Shri. Ashutosh Mishra  CE (Building)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
2.  Shri A.S. Chendke,
 Tech. Advisor  2016
3.  Shri. Alok Chaturvedi  Incharge CE   2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
4.  Shri Manoj Kumar Acharya
 Chief Engineer  2016
5.  Shri. Diwakar Shukla  DGM  2014, 2015, 2016
6.  Shri Chandra Prakash Rai
 Environmental Expert  2016
7.  Shri Nagendra Prasad Mishra
 Chief Consultant (Civil)  2016
8.  Shri J.C. Bhatt
 Social Safe Guard Expert  2016
9.  Shri. A.K. Choubey  DM  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
10.  Shri. Pawan Arora  DM  2014, 2015, 2016
11.  Shri P.K.Joshi  DM  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
12.  Shri. Shri R.S. Bairagi  DM  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
13.  Shri. Rakesh Jain  DM  2010, 2013, 2014, 2015, 2016
14.  Shri. R. C. Mishra  DM  2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
15.  Shri M.H. Rizvi  I/c DM  2016
16.  Shri Anil Kumar Shrivastava  I/c DM  2016
17.  Shri. Sanjay Kumar  AGM  2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016
18.  Shri Mukesh Kumar Jain  CA   2016
19.  Shri Huzefa Ali  Company Secretary  2016
20.  Shri.Ashish Pathak  AGM  2014, 2015, 2016
21.  Shri Abhishek Gokhru  AGM  2016
22  Shri M.K. Jain  AGM  2016
23  Shri.Manoj Gupta  AGM  2016
24.  Shri Anoop Chhabra  AGM  2016
25.  Shri Ashok Kumar Sharma  AGM  2016
26.  Shri Brajesh Jhariya  AGM  2016
27.  Shri Mithilesh Pawar  AGM  2016
28.  Shri Mukesh Bele  AGM  2016
29.  Shri P.S. Rajput  AGM  2016
30.  Shri Priyesh Gour  AGM  2016
31.  Shri Rajesh Chandel  AGM  2016
32.  Shri Rajesh Kumar Dayma  AGM  2016
33.  Shri Rajkiran Soliya  AGM  2016
34.  Shri Rajkumar Nagle,  AGM  2016
35.  Shri Rakesh Singh Rajput,  AGM  2016
36.  Shri Sameer Gohar  AGM  2016
37.  Shri D.K. Swankar  AGM  2016
38.  Shri Deepak Kumar Sharma  AGM  2016
39.  Shri Dinesh Kumar Lavwanshi  AGM  2016
40.  Shri Kailash Yadav  AGM  2016
41.  Shri Sunil Puare  AGM  2016
42.  Shri Suresh Kumar Manghwani  AGM  2016
43.  Mohd. Zuber Ansari  AGM  2016
44.  Shri. Jitendra Trivedi  AGM  2016
45.  Shri K.K. Prakash  EA to MD  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
46.  Shri Gulshan Mishra  Management Assit.  2016
47.  Shri R. Sudhakaran,  Manager  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
48.  Shri. Murali T.V.  Manager  2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
49.  Shri Deepak Pandey
 Manager  2016
50.  Shri Vinod Tantway  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
51.  Smt. Sonal Sinha  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
52.  Shri Dhan Singh Muwel  Manager  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
53.  Shri Umesh Singh  Manager  2011, 2012 ,2013,2014, 2015, 2016
54.  Shri Rakesh More  Manager  2014, 2015, 2016
55.  Shri A.I. Khan  Manager  2016
56.  Shri Manoj Raghuwanshi     RDSE  2016
57.  Shri Sikdar Anare  ManagerMIS  2016
58.  Smt. Namita Pandey  GR-I  2016
59.  Shri H.P.Mishra  GR-I  2016
60.  Shri Abid Husen Qazi  GR-II  2014 ,2015, 2016
61.  Shri Prakash Agrawal Comp Tech.  2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
62.  Shri Satish Malviya  Steno  2016
63.  Ku .Disha Vijayvargiya  Steno  2016
64.  Shri Satendra Singh Shaha  Comp. Tech.  2016
65.  Shri Aditya Sharma  Jr.Asst. Gr. III  2016
66.  Shri Amit Kumar Talreja  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
67.  Shri Ashok Kumar Singh  Jr.Asst. Gr. III  2016
68.  Shri Chandan Kanojiya  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
69.  Shri Chetram Sharma  Jr.Asst. Gr. III  2016
70.  Smt. Deepti Sahu  Jr.Asst. Gr. III  2016
71.  Shri Devraj Sondhiya  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
72.  Shri Hariom Namdev  Jr.Asst. Gr. III  2016
73.  Shri Hemendra Malvi   Jr.Asst. Gr. III  2016
74.  Shri Himmat Singh Shakya  Jr.Asst. Gr. III  2016
75.  Shri Narendra Singh Rathore  Jr.Asst. Gr. III  2016
76.  Smt. Pragya Telang  Jr.Asst. Gr. III  2016
77.  Smt. Premlata Napit   Jr.Asst. Gr. III  2016
78.  Shri Rajkumar Sen  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
79.  Shri Rajkumar Singh  Jr. Asst. Gr-III   2016
80.  Smt. Rakhi Sharma  Jr.Asst. Gr. III  2016
81.  Shri Ram Singh Kushwaha  Jr.Asst. Gr. III  2016
82.  Shri Sandeep Pathak  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
83.  Shri Sanjay Kumar Patidar  Jr.Asst. Gr. III  2016
84.  Smt. Sapna Gupta  Jr. Asst. Gr-III (Account)  2016
85.  Smt. Sarita Somkuwar  Jr. Asst. Gr. III  2016
86.  Smt. Seema Paal  Jr. Asst. Gr-III  2016
87.  Shri Tufail Khan   Jr. Asst. Gr-III  2016
88.  Shri Vijay Mhaske   Jr. Asst. Gr-III  2016
89.  Smt. Vijaya Wani   Jr. Asst. Gr-III  2016
90.  Shri Vineet Tripathi  Jr. Asst. Gr-III  2016
91.  Shri Vinay Kushwah  Jr. Asst. Gr-III  2016